||Strona główna
|| Aktualności
|| Dokumenty
|| Kontakt
 
|| Historia
|| Patron
|| Nauczyciele
|| Rada Rodziców
|| Świetlica
||Biblioteka
||Logopeda
 
|| Samorząd
|| Plan lekcji
|| ZHP
 
|| Informator
|| Sport
|| Warto przeczytać
 
|| Święto Szkoły
|| Festyn
|| Ślubowanie klas I
|| Drzewko
 
|| Sulejówek
|| MEN
|| Dla nauczyciela
|| Dla ucznia
|| Rozrywka
 

Wynajmujemy!!!!Europejski Fundusz Społeczny


"Nauczyciel z klasą"


"Uczniowie z klasą"


Gazetka szkolna


Kącik anglisty
 

Polecamy Portal
Wiadomości Interkl@sy
EDUKURIER
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Głowackiego 47, 05 - 071 Sulejówek
tel. (0-22) 783 50 19, 783 55 00


>>Zobacz zdjęcia

R E K R U T A C J A na rok szkolny 2014/2015
Zgłoszenia i wnioski dotyczące rekrutacji są przyjmowane w sekretariacie szkoły
>> w okresie od 10 do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 17 - 18.03.2014 r.) w godzinach 8.15 –15.30
>> w dniach zebrań czyli 17-18 marca 2014 r. w godzinach 11.15 – 18.30.
Przypominamy, iż wnioski do klasy I (dzieci zamieszkałe poza rejonem SP-3) będą przyjmowane do 20.04.2014 r.

1. Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w SP 3 >>Pobierz
2. Wniosek do oddziałów przedszkolnych w SP 3 >>Pobierz
3. Informacja o rekrutacji do kl. I >>Pobierz
4. Zgłoszenie do kl. I w SP 3 >>Pobierz
5. Wniosek do kl. I w SP 3 >>Pobierz
6. Dokumenty do zapisu >>Pobierz
7. Karta zapisu dziecka do świetlicy >>Pobierz

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów:
1. Wielodzietność rodziny >>Pobierz
2. Samotne wychowywanie dziecka >>Pobierz
3. Czas pobytu do 5 godzin >>Pobierz
4. Zamieszkiwanie w odległości do 3 km >>Pobierz

Zmiany do Statutu str. 1>>Pobierz
Zmiany do Statutu str. 2>>Pobierz
Zarządzenie Dyrektora str. 1 >>Pobierz
Zarządzenie Dyrektora str. 2 >>Pobierz
Zarządzenie Dyrektora str. 3 >>Pobierz

FERIE ZIMOWE 2014 >>ZobaczW A L E N T Y N K I >>Czytaj


PEREŁKI W NAUCE I ZACHOWANIU >>Zobacz

WIOSENNY KONKURS TALENTÓW
Zgłoszenia do wychowawców do 7.03. 2014 -jest to termin ostateczny
Przesłuchania odbędą się zgodnie z ustalonym grafikiem /po zebraniu deklaracji/ w dniach 10.03.2014- 15.03.2014r.
Zgłoszenia przyjmują:
Kl. IV-VI-p. D. Kupidura, p. B. Tomaszkiewicz,
Kl. I-III-p. E. Kowalczyk, p. U. Rosiak.
Komisja konkursowa


ZEBRANIA Z RODZICAMI
kl. 0 - III - 22 I 2014r godz. 17.00
kl. IV - VI - 23 I 2014r. godz. 17.00
21 stycznia rozpoczynamy II semestr. Na ferie zimowe czekamy do 17 lutego :)
Święto Szkoły
W tym roku przypada 80 rocznica nadania imienia szkole. 6 XII odbyły się uroczyste obchody.
>>Czytaj

>>Zobacz zdjęcia11 listopada - Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości >>Czytaj


ŚLUBOWANIE KLAS I >>Czytaj


4 listopada - WYBORY!!! >>CzytajZAJĘCIA PROPONOWANE UCZNIOM Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach projektu „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”
dane na dzień 23 IX 2013r. >>Czytaj


Szanowni Państwo!
Pragnąc ciągle udoskonalać swoje działania zależy nam na opinii Państwa o pracy szkoły.
Wszelkie spostrzeżenia, opinie i uwagi można składać do wychowawców klas, dyrektora szkoły, wicedyrektora, pedagoga.
Dyrektor szkoły przyjmuje w tej sprawie w poniedziałki w godz. 13.00- 15.00
Wicedyrektor szkoły w piątki w godz. 8.00- 9.00
Pedagog szkolny w œrody w godz. 15.00- 16.30

Jesteœmy też do dyspozycji Państwa w dniach planowanych zebrań z rodzicami.
W innych terminach zapraszamy po wczeœniejszym umówieniu pod nr tel. (22) 783 50 19.
Ponadto:
w bibliotece szkolnej znajduje się skrzynka zaufania „ZGŁOŚ PROBLEM”, < do której uczniowie mogą składać anonimowe lub podpisane informacje, sprawy, problemy.


Święto Komisji Edukacji Narodowej
14 X obchodzimy Święto Komisji Edukacji Narodowej. Ten dzień w naszej szkole, był dniem wyjazdowym. Każda klasa spędziła go w inny sposób. Jedni pojechali do kina, inni do fabryki krówek, a jeszcze inni odwiedzili Milusin. Natomiast 15 X życzenia NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM SZKOŁY złożył Samorząd Uczniowski. Do życzeń dołączone były piękne wrzosy. Święto upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.
Natalia Błachnio i Alicja Stępień kl. IV a


Z wizytą w Pikieliszkach >>Czytaj

Plan lekcji klas IV - VI

plan lekcji dla klas IV- VI

Plan lekcji klas I - III

plan lekcji dla klas I - III


Informacje dotyczące dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014
>>Pobierz
>>Pobierz


Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 >>Pobierz     

Szkoła Podstawowa nr 3 to nowoczesna placówka dydaktyczno-wychowawcza. Posiada dobrze wyposażone pracownie, które są systematycznie unowocześniane i wzbogacane w sprzęt odpowiadający potrzebom współczesnej oświaty. U nas funkcjonalność łączy się z estetyką. Zapewnia to komfort nauki i pracy. Szkoła może poszczycić się bogatą historią. Pielęgnowanie chlubnej tradycji i przeszłości szkoły jest jednym z najważniejszych elementów pracy wychowawczej. Duża pomocą w realizacji tego zadania jest przyjety ceremoniał oraz symbole: Odznaka Szkolna przyznawana przez Radę Szkoły, własne barwy oraz tytuł "Super Belfra" nadawany przez uczniów.
Kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego naszego państwa łączymy z edukacją europejską.
Demokracja, tolerancja, patriotyzm, odpowiedzialność - te wartości pozwolą odnależć sie naszym uczniom we współczesnym świecie.
Stałym punktem w kalendarzu szkolnym stały sie takie imprezy jak: Święto Szkoły, Dzień Sportu, Festyn pod hasłem "Uczniowie, nauczyciele, rodzice - szkole i miastu", Ślubowanie klas I.
Każda uroczystość jest okazją do integracji społeczności uczniowskiej, pedagogów, pracowników szkoły i rodziców, którzy maja bardzo duży wpływ na kształtowanie wizerunku naszej szkoły, a także swoim wielkim zaangażowaniem i bezinteresowna pracą wspomagają jej budżet.

 

 

świetlica TPD

Czas trwania zajęć lekcyjnych

 1. 08:00 - 08:45
 2. 08:55 - 09:40
 3. 09:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:45 - 12:30
 6. 12:45 - 13:30
 7. 13:45 - 14:30
 8. 14:40 - 15:25
 9. 15:30 - 16:15

Pamiętamy


85 lecie Edukacji


 

Sprawdzian klas VI


Biuletyn Informacji Publicznej